Buhl Business Management hjælper erhverv og byggeri med at løse konflikter og tvister

Buhl Business Management ApS hjælper virksomheder med

  • at løse konflikter i ledelsen
  • at løse konflikter virksomheder og leverandører imellem
  • at løse konflikter mellem leder og medarbejder
  • at løse konflikter mellem offentlige myndigheder og leverandører og/eller borgere

Buhl Business Management ApS hjælper parter i byggesager med

  • at løse konflikter undervejs i en byggeproces, så byggeriet kan blive færdigt

Kunder er

  • mindre og mellemstore virksomheder
  • kommuner og regioner
  • byggeriets parter (bygherrer, entreprenører, leverandører, rådgivere og forsikringsselskaber).

Principperne i mediation bruges også ved udarbejdelse af ejeraftaler og andre kontrakter.

Ud over at løse konflikter afholdes oplæg for og træning af professionelle, der møder konflikter i deres daglige arbejde.

 

 

Eksempler på løste konflikter:

  • Tre partnere drev en IT-virksomhed sammen. Samarbejdet fungerede dårligt, fordi de var meget forskellige, de arbejdede et forskelligt antal timer og specielt de to af partnerne havde en dårlig kemi. Efter et seks timers intenst møde var der skabt overblik over de forskelligartede problemer og virksomhedens aktiver og passiver; der blev talt om fremtidsønsker og “klinket skår”. Sagen blev løst ved, at to af partnerne købte den tredje ud. De tre partnere skiltes i fordragelighed til gode for virksomhedens fortsatte drift og dem selv som personer.

 

  • Under renovering af en ejendom viste der sig massive forekomster af skimmelsvamp. Der opstod uenighed mellem ejendommens ejere, håndværkere og forsikringsselskabet, hvor køberne havde deres ejerskifteforsikring. Hvordan skulle udbedring ske, og hvem skulle betale hvad? Forsøg på at løse sagen i mindelighed var kuldsejlet, efter at ejendommens ejere havde startet en “shitstorm” mod forsikringsselskabet i dagspressen med en massiv kritik af forsikringsselskabet. Alle parterne mødtes på ejendommen. Efter tre timer, hvor ejendommen blev gennemgået og der blev talt om samlede løsninger, var der lagt en arbejdsplan, og udbedringsudgifterne var fordelt.